สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Association of the Blind.

การบริหารงานที่ทันสมัย สร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียม

สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2540 ริเริ่มโดย ศาสตราจารย์.ดร.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ นายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาคนแรก โดยมีเจตนารมณ์ในการทำประโยชน์แก่คนตาบอดในท้องถิ่น

รูปคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาชุดปัจจุบัน

ข่าวสารแนะนำ

องค์กรในเครือ

องค์กรเครือข่าย

ประกาศสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ที่ สต.นม. 016/2567 เรื่อง การอนุมัติสวัสดิการของสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ตามที่มีสมาชิกสามัญของสมา

อ่านต่อ
Scroll to Top
Skip to content